skip to Main Content

Επίμετρο της έντονης αγωνιστικής δράσης του Θεοδωράκη ιδίως στην περίοδο 1965-67 αποτελούν οι προεκλογικές ομιλίες του, το Μάρτιο του ’67, στα Χανιά και τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς στον Πύργο: Το περιεχόμενό τους εύγλωττο και ριζο­σπαστικό:

Ο λόγος στα Χανιά ένα μήνα πριν το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967

– Έλληνες Πατριώτες, Η ΕΔΑ απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλους τους δημοκράτες. Απευθύνεται ιδιαίτερα στα ηρωϊκά νιάτα του 114 που παλεύουν για ένα φωτεινό μέλλον. Απευθύνεται σε όλους τους δοκιμασμένους μαχη­τές της δημοκρατίας. Απευθύνεται έχοντας ακέραια την συναίσθηση της βαριάς ευθύ­νης μπροστά στην ιστορία και του υπερτάτου χρέους μπροστά στο λαό. Οι στιγμές είναι δύσκολες. Οι ώρες αποφασιστικές.

Επαγρυπνείτε! Συσπειρωθείτε γύρω από τα ενιαία λάβαρα του κοινού αγώνα για το θρίαμβο της Δημοκρατίας και τη σωτηρία της Πατρίδας. Η ΕΔΑ, υπόσχεται ότι θα ρίξει όλες της τις δυνάμεις για τη συντριβή της νεοφασιστικής απειλής που εκφράζει στη χώρα μας η 5η βασιλική Κυβέρνηση της ΕΡΕ. Όμως παράλληλα η ΕΔΑ είναι το μοναδικό κόμμα που παρουσιάζεται μπροστά στον ελληνικό λαό με ένα συγκεκριμέ­νο εκλογικό πρόγραμμα που περιέχει τόσο τις ευρύτερες προοπτικές όσο και τα άμε­σα οικονομικά και κοινωνικά αιτήματα των εργαζομένων. Η ΕΔΑ γνωρίζει ότι σε ένα από τα πιο άμεσα μελλοντικά πολιτικά στάδια θα διεκδικήσει, μαζί με τις άλλες συμμαχικές δημοκρατικές δυνάμεις, την Εξουσία.

Η Αριστερά είναι η παράταξη που θα προσφέρει: – Παιδεία για όλους. – Υγεία για όλους. – Στέγη και κοινωνικά κτίρια για όλους. – Εθνική Δημοκρατική Αναδημι­ουργία του πνευματικού μας πολιτισμού. – Διπλασιασμό των δημοσίων δαπανών για την κοινωνική πρόνοια.

Η ΕΔΑ είναι το κόμμα που θα παλέψει και θα προσφέρει: – Εκσυγχρονισμένη ζωή για τους εργαζόμενους – Εκσυγχρονισμένο βιοτικό επίπεδο στην εργατική και α­γροτική τάξη – Ουσιαστική αύξηση στο εισόδημα των αγροτών – Πλήρη συμπαρά­σταση στους μετανάστες – Αποτελεσματική προστασία στα μεσαία στρώματα – Προ­σοχή στους έλληνες επιστήμονες – Ολόπλευρη συμπαράσταση στην ελληνική νεο­λαία.

Η ΕΔΑ θα παλέψει και θα εφαρμόσει, όταν γίνει εξουσία: – Ριζική βελτίωση της θέσης της Ελληνίδας, με ειδικό πρόγραμμα: για τις εργαζόμενες – τις αγρότισες – και για τις νοικοκυρές. Το πρόγραμμα της ΕΔΑ αντικατοπτρίζει τα βαθύτερα αιτήματα της πατρίδας και του λαού. Είναι το πρόγραμμα μιας πραγματικής πατριωτικής- λα’ίκής δημοκρατικής εξουσίας.

Πιστεύουμε ότι εφαρμόζοντας το πρόγραμμά μας θα οδηγήσουμε στον Εκδημο­κρατισμό της Δημόσιας Ζωής με τη – Λαϊκή Κυριαρχία. – Την ενίσχυση του ρόλου της Βουλής. – Τον εκδημοκρατισμό της νομοθεσίας. – Τον εκδημοκρατισμό στο στρα­τό. – Τον εκδημοκρατισμό και την αναδιάρθρωση στη Διοίκηση. – Με τη Δικαιοσύνη στο ύψος της αποστολής της. – Με αυτοδιοίκηση – Πραγματικά Λαϊκή Εξουσία. – Με τη Δημοκρατία στα Συνδικάτα και στις λαϊκές οργανώσεις. – Με τη Δημοκρατία μέ­σα στο Ραδιόφωνο-Τηλεόραση και Τύπο.

Θα οργανώσουμε την οικονομική ανάπτυξη σε όφελος του λαού. – Με την εκβιο­μηχάνιση της χώρας. – Τον πλήρη εκσυγχρονισμό της αγροτικής οικονομίας. – Την ε­ξυγίανση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών. – Την περιφρούρηση της Εθνικής Οικονομίας. – Βάζοντας στα χέρια του κράτους όλα τα βασικά κλειδιά της βιομηχα­νίας. Πιστεύουμε πως η οικονομική ανάπτυξη προς όφελος του λαού μπορεί να γίνει μονάχα με δημοκρατικό προγραμματισμό. Και δημοκρατικός προγραμματισμός εξα­σφαλίζεται μόνο με μία Κυβέρνηση συνασπισμού των δημοκρατικών κομμάτων στη­ριγμένης πρωτ’ απ’ όλα στην Αριστερά, στην ΕΔΑ.

Η ΕΔΑ θα παλέψει και θα εφαρμόσει όταν έρθει στην εξουσία – Αδέσμευτη Εξω­τερική Πολιτική. – Θα οδηγήσει τη χώρα έξω από το ΝΑΤΟ με την κατάργηση όλων των ξένων βάσεων στην Ελλάδα και την Κρήτη. – Θα παλέψει για μια απύραυλη Βαλκανική. – Θα εφαρμόσει Ενεργό ουδετερότητα. Τέλος θα αγωνιστεί για να δοθεί Εθνική, φιλειρηνική λύση στο Κυπριακό πρόβλημα.

Φιλοδοξούμε να χτίσουμε από τα θεμέλια μια καινούργια Πατρίδα, όπου όλοι οι τίμιοι εργαζόμενοι, να μπορούν να απολαύσουν πέρα για πέρα όλα τους τα δικαιώ­ματα σε Εργασία, Μόρφωση, Αμοιβή, Πολιτιστικές απολαύσεις και Ηθικά Αξιώμα­τα. Έτσι δίνοντας τις καθημερινές μάχες δεν πρέπει να μας διαφεύγει ούτε για μία στιγμή η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ το ΜΕΓΑΛΟ ΟΡΑΜΑ Αλλοι έδωσαν γι’ αυτό τη ζωή τους. Άλλοι έδωσαν τα νιάτα τους, μέσα στα μπουντρούμια. Πιο πολλοί ακόμα τσάκισαν την υγεία τους. Όμως καμμιά θυσία δεν είναι μεγάλη μπροστά στην Ευτυχία του λαού και την περηφάνεια της Πατρίδας. Γι’ αυτό σας καλώ να οργανώσετε την καινούργια μεγάλη μάχη μέσα στο δημοκράτη λαό της Κρήτης, έχοντας την πίστη του Ρήγα Φεραίου, τη φλόγα του Καραϊσκάκη, την αγάπη του Μακρυγιάννη, τη δύναμη του Βελουχιώτη, τη σκέψη του Γληνού, τον ηρωισμό του Λαμπράκη και το πάθος του Πέτρουλα. Δημοκράτες και Δημοκράτισες, όπως είμαστε βέβαιοι πως αύριο τα χαρά­ματα θα ξαναβγεί ο ζωφόρος ήλιος, άλλο τόσο είμαστε βέβαιοι πως θα ανατείλει στη χώρα μας ο ήλιος της Δημοκρατίας. Η Ελλάδα δε ζει χωρίς το οξυγόνο της Λευτε­ριάς. Ο Ελληνικός Λαός δεν ζει χωρίς το οξυγόνο της Δημοκρατίας.

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι ο ελληνικός λαός είναι ώριμος – πολύπει­ρος – δοκιμασμένος – σφυρηλατημένος και έχει βασικά την ψυχολογία του νικητή μα­ζί με την ευθύνη του νοικοκύρη της χώρας αυτής. Γι αυτό θέλει να νικήσει – όμως θέ­λει να νικήσει όσο είναι δυνατό περισσότερο ομαλά, χωρίς άλλους θρήνους και πε­ριττές θυσίες. Γιατί ξέρει πια πολύ καλά ότι τις ανωμαλίες τελικά τις πληρώνει πε­ρισσότερο από κάθε άλλον ο εργαζόμενος λαός. Γι’ αυτό το λόγο, αν η Χούντα και το Παλάτι αποπειραθούν να καταφύγονν στη δικτατορία, τότε είναι μαθηματικός βέβαιο ότι θα έχουν το βιολογικό τέλος της σφήκας, που μόλις κεντρίσει, ψοφά! Αντιθέτως, η μόνη πιθανή προοπτική είναι ότι οι δημοκρατικές δυνάμεις είναι ικα­νές να ξαναβγάλουν τη ψεύτικη μασέλα της χούντας. Είναι ικανές και έτοιμες να συ­ντρίψουν την τρομοκρατία και να βάλουν στον πάγκο του κάθε κατεργάρη, να δώ­σουν χτύπημα αποφασιστικό σε κάθε απόπειρα εκλογικής βίας και νοθείας, να κά­νουν τη δεξιά να λογικευθεί, και να πάρει οριστικά την απόφαση πως εδώ που φτάσαν τα πράγματα, είναι απολύτως αδύνατο να πάει η ιστορία προς τα πίσω.

Ο λαός ξύπνησε. Η ιδέα της δημοκρατικής Αλλαγής ρίζωσε. Η προοπτική της Αριστερός φωτίζει τον ορίζοντα. Τα γεγονότα της Γαλλίας είναι ενδεικτικά. Το μέλ­λον τον κόσμον είναι η Αριστερά – Δηλ. η πρόοδος – η ευημερία – η πνευματική άνθη­ση – ο σεβασμός του ανθρώπου – η κυριαρχία της Λογικής – του αισθήματος και της ανθρωπιάς. Το μέλλον της Ελλάδας είναι η Αριστερά. Η Εθνική Ανεξαρτησία – Πα­τριωτική υπερηφάνεια – η ευτυχία του λαού – η πνευματική ακτινοβολία – η κοινωνι­κή δικαιοσύνη – ο θρίαμβος της Ελλάδας σαν χώρας της ειρήνης – του δικαίου – της επιστήμης, της τέχνης και της ανθρωπιάς. Με την εξουσία της Αριστεράς, η Ελλάδα θα ξαναγίνει το πανάρχαιο σύμβολο του Ανθρώπου. Το σταυροδρόμι όλων των ειρη­νόφιλων λαών της γης. Η Ελλάδα του πνεύματος και της Τέχνης που θα οικοδομεί ε­λεύθερα ο ελεύθερος και κυρίαρχος λαός μας-.

Πηγή: Πετρίδης Παύλος, Ο πολιτικός Θεοδωράκης 1940-1996, Εκδ. Προσκήνιο, 1997 σελ. 128-130

Back To Top