skip to Main Content

Μετά την αναγγελία του απροσδόκητου χαμού του Βουλευτή Χανίων Μανούσου Βολουδάκη, αναβάλλαμε την προγραμματισμένη για την Παρασκευή 10-2-2023 στο Γαλατά Χανίων, σύσκεψη των θεσμικών εκπροσώπων της Πολιτείας και της Κρήτης, για μετά τις βουλευτικές και αυτοδιοικητικές εκλογές.

Ανακοίνωση του Γιώργου Αγοραστάκη εντολοδόχου του Μίκη Θεοδωράκη και Προέδρου του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσής μου (15-1-2023) για την πρωτοβουλία που ανέλαβα από τον Οκτώβριο του 2022, έχοντας την εντολή από τον Μίκη Θεοδωράκη,  να κινήσω την διαδικασία σύστασης «Ιδρύματος Μίκης Θεοδωράκης», με την οποία  γνωστοποίησα ό,τι απευθύνθηκα στους θεσμικούς εκπρόσωπους της Πολιτείας και της Κρήτης, τους ενημέρωσα γραπτά και προφορικά για το θέμα και τους ζήτησα να συναποτελέσουν Επιτροπή Πρωτοβουλίας για την δημιουργία του Ιδρύματος,

ανακοινώνω σήμερα ότι η συνεδρίαση της αναφερόμενης Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου και ώρα 11:00 στο πατρικό σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη στο Γαλατά Χανίων.

Θα καλέσω να συμμετάσχουν ονομαστικά οι επικεφαλής:

Η Υπουργός Πολιτισμού εκ μέρους της Κυβέρνησης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, και Βουλευτές όλων των Κομμάτων (6) από την Επιτροπή και την Κρήτη (όλοι οι Νομοί).

Η Περιφερειακή Αρχή της Κρήτης.

Η Δημοτική Αρχή Χανίων.

Οι Πρυτανικές Αρχές των τριών Πανεπιστημίων Κρήτης.

Οι Διευθυντές Ιδρυμάτων στα Χανιά, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων και οι άμεσα εμπλεκόμενοι με το θέμα έως σήμερα.


Επαναλαμβάνω τα βασικά σημεία της προηγούμενης (15-1-2023) ανακοίνωσής μου για το Ίδρυμα:

 Ο Μίκης Θεοδωράκης έχει τύχει εν ζωή της καθολικής αναγνώρισης των Ελλήνων ως ο αγωνιστής της ελευθερίας και της δημοκρατίας και ο κορυφαίος του νεοελληνικού πολιτισμού. Την θέση αυτή κατέκτησε με το έργο και την δράση του. Μαζί, έχει τύχει και της διεθνούς αναγνώρισης και επιβράβευσης. Υπήρξε ο πρεσβευτής του Ελληνικού Πολιτισμού και ο επιφανέστερος όλων των Ελλήνων σ’ όλο τον κόσμο.

Εξ αυτών συνάγεται ότι ένα πνευματικό Ίδρυμα με το όνομα «Μίκης Θεοδωράκης» πρέπει να έχει εθνικό χαρακτήρα και διεθνή εμβέλεια.

Η πρόταση που διατύπωσα σε όλους τους θεσμικούς εκπρόσωπους της Πολιτείας συνοπτικά έχει ως εξής: το Ίδρυμα πρέπει να είναι Κοινωφελές και να υπόκειται σε δημόσιο έλεγχο. Να διέπεται από την σχετική με τα κοινωφελή Ιδρύματα νομοθεσία. Να λειτουργεί αυτόνομα, χωρίς να συνταυτίζεται με την κρατική διοίκηση ή άλλους Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις. Να είναι ακαδημαϊκού επιπέδου και να βρίσκεται σε στενή σχέση και σύνδεση με τα ΑΕΙ στην Κρήτη.

Την κύρια ευθύνη για την συγκρότηση και λειτουργία του Ιδρύματος πρέπει να αναλάβει συνολικά η Κρήτη δια των φορέων της και κυρίως οι φορείς Αυτοδιοίκησης και τα ΑΕΙ, με την ενεργό συνδρομή της Κυβέρνησης και της Βουλής των Ελλήνων. Η διοίκησή του να απαρτίζεται από εκπροσώπους των θεσμικών Οργάνων των αναφερόμενων Δημόσιων Φορέων.

Οι σκοποί του Ιδρύματος πρέπει να αφορούν την μελέτη, έρευνα, εκπαίδευση και διάδοση του πνευματικού και καλλιτεχνικού έργου του Μίκη Θεοδωράκη και του Ελληνικού όπως και του Κρητικού πολιτισμού ευρύτερα.

Ως προς την διαδικασία ίδρυσης, προκρίνεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Βενιζέλος” που βρίσκεται στα Χανιά.

Στο ίδρυμα -από την αρχή- πρέπει να διατεθούν τα αναγκαία ακίνητα, οι χρηματοδοτήσεις των έργων και τα κεφάλαια, από τους δημόσιους φορείς ως οφείλουν και όπως έπραξαν σε ανάλογες περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα.

Στην πρώτη συνάντηση της Επιτροπής δήλωσα θα υποβάλω μια αναλυτικότερη εισήγηση για το προτεινόμενο Ίδρυμα υπό τη μορφή Λευκής Βίβλου, την οποία θα δώσω στην δημοσιότητα κατά την αναφερόμενη σύσκεψη.

Ήρθε η ώρα που οι φορείς της Κρήτης θα πράξουν το χρέος τους απέναντι στο μεγάλο Έλληνα που δοξάζει στους αιώνες την Κρήτη.

Ήρθε η ώρα που Ελληνική Πολιτεία, η Κυβέρνηση, τα Πολιτικά Κόμματα, οι Φορείς της Αυτοδιοίκησης της Κρήτης να πράξουν το χρέος τους, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να αποδείξουν έμπρακτα ότι εννοούν αυτά τα οποία διακηρύττουν για το Μίκη Θεοδωράκη.

Χανιά 23-1-2023

Γιώργος Αγοραστάκης

Back To Top